Grandiose viering van Groningen 100!

Grandiose viering van Groningen 100!

Het kostte ruim vier jaar voorbereiding maar het resultaat was er ook naar: met trots kunnen we stellen dat de viering van ons eeuwfeest een groot succes is geworden. Dankzij de inzet van het bestuur en van de vele vrijwilligers die op 4 en 5 september in het Sportcentrum de Hullen aanwezig waren kunnen we terugkijken op een paar prachtige dagen. Het begon al op vrijdag 4 september toen ruim 30 vrijwilligers zich meldden om de tentoonstelling op te bouwen. Hoewel de meeste leden geen ervaring hadden met deze lastige klus, stonden in twee uur tijd ruim 400 kaders in de hal; een prestatie van formaat! Technisch commissaris Jan Bennes Steur had alles tot in de puntjes voorbereid zodat er geen misverstanden konden ontstaan. Waar iedereen gedacht had tot minstens tien uur bezig te zijn, zaten we nu om half acht al achter de patat en de kroketten. Op zaterdagmorgen konden de inzenders hun verzamelingen op- of beter inhangen. Dankzij het lokettensysteem van Trudy Berends hoefde niemand lang te wachten en was er ruimschoots gelegenheid ook de verzamelingen van o.a. de Nederlandse Academie voor Filatelie op te hangen. Intussen was er ook nog tijd om bij te praten met collega-filatelisten want die zie je ook niet elke week.


afb. 1 Welkomstwoord van Jaap Kramer

Het grote moment kwam natuurlijk op zaterdag 5 september om twaalf uur toen burgemeester Den Oudsten van Groningen en zijn collega Van der Laan van Noordenveld aantraden om het evenement te openen.


afb. 2 Uitreiking van de Koninklijke Erepenning

Tot veler verrassing kondigde burgemeester Den Oudsten aan dat het de Koning had behaagd de vereniging een koninklijke erkenning te verlenen. Opvallend was dat de burgemeester zich uitstekend had laten voorlichten door zijn ambtenaren en een aardige schets van de geschiedenis van de vereniging wist te geven. Hierna reikte Jaap Kramer het eerste exemplaar van het boek “Honderd jaar filatelie onder de Martinitoren” uit aan de auteur, onze secretaris John Tolsma. Die legde met een paar voorbeelden uit dat het boek meer is dan een geschiedenis van de vereniging maar een echte inkijk in de menselijke verhoudingen in NoordNederland; hoe de vereniging van een herensociëteit in de loop van de eeuw is uitgegroeid tot een club waar iedereen zich thuis voelt. Het historisch begin van de vereniging werd vervolgens op humoristische wijze geďllustreerd met een optreden van de Timbertown Follies, die de herinnering aan het Engelse kamp knap wisten te verbeelden. Tenslotte was het woord aan de voorzitter van de KNBF, de heer Jan Cees van Duin, die ook al een oorkonde aanbood en daarmee Groningen 100 officieel opende.


afb. 3 Auteur John Tolsma krijgt het
eerste exemplaar van zijn boek overhandigd
afb. 4 De burgemeesters Den Oudsten en Van der Laan
met een exemplaar van het jubileumboek
“Honderd jaar filatelie onder de Martinitoren”

Intussen hadden al vele verzamelaars de weg naar de beurs, gecoördineerd door Wouter Beerekamp, gevonden en werd er al druk gesnuffeld en gegraaid in de talloze bakken met postzegels en poststukken. Voor de postadministraties van Post NL en de Deutsche Bundespost vormden zich al snel rijen om de speciale tentoonstellingsstempels op envelop te verkrijgen. Ook tussen de kaders waren vele belangstellenden te vinden evenals bij de stand van het Engelse kamp en de verzamelingen over de interneringskampen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Menno Wielinga, de auteur van het boek “Het Engelse Kamp in Groningen 1914-1918”, kon vele bezoekers meer details verschaffen over wat er in die jaren aan de Hereweg allemaal had plaats gevonden.


afb. 5 Het optreden van de Timbertown Follies
afb. 6 Erling Berger en Carel Volckmann
zijn aandachtige toehoorders
afb. 7 Ernst Flentge leidt
de Timbertown Follies in
afb. 8 Bondsvoorzitter Jan Cees van Duin
overhandigt de oorkonde aan Jaap Kramer
afb. 9 Een klein overzicht van de beurs
afb. 10 Ernst Flentge als de trotse
bezitter van de Korteweg-trofee

Hoewel de publieke belangstelling op zondag wat minder was, heerste er een gezellige sfeer op zowel de beurs als de tentoonstelling. De handel was zeer tevreden en toen uit de palmares bleek dat er vele hoge bekroningen waren toegekend, waren ook de inzenders goed te spreken. Juryvoorzitter Cees Janssen kon melden dat er 12 x groot goud, 15 x goud, 9 x groot verguld zilver, 8 x verguld zilver, 1 x groot zilver en 2 x zilver was toegekend. Een geweldig resultaat waarmee hij de inzenders terecht geluk wenste. De eremedaille in zilver ging naar de heer Van de Heuvel uit Alphen aan de Rijn en de gouden eremedaille naar mevr. Beereboom uit Veendam. En toen kwam er nog een verrassing: het Costerus-kapittel kende de prijs voor de meest originele inzending, de Kortewegtrofee, die al 5 jaar niet meer was toegekend, toe aan ons bestuurslid Ernst Flentge voor zijn verzameling “Post met een rouwrandje”. Ernst: Gefeliciteerd! Helaas moest na twee prachtige dagen de tentoonstelling al weer worden afgebroken. Maar ook dat liep als een trein, opnieuw dankzij de goede voorbereiding van Trudy Berends. Vanaf 4 uur konden de inzenders hun verzamelingen weer afnemen waarna de werkploegen aan de slag gingen. Ook dat ging prima zodat we om half zeven met opnieuw een patatje en een kroketje toch nog live de afgang van Oranje in Turkije konden bekijken.Centrum Philatelisten Vereniging Groningen Emmastraat 5
9722 EW Groningen
Tel: 050 - 525 96 10 info@philatelist.nl