De geschiedenis van de post in Kralingen tussen 1935 en 2012

De geschiedenis van de post in Kralingen tussen 1935 en 2012

Het postkantoor van Kralingen heeft een dramatische geschiedenis gekend. Het was een postkantoor dat in de meidagen van 1940 werd gebombardeerd. Daarna werd een nieuw kantoor in een bus geïnstalleerd en een week later verplaatst naar een kerkgebouw. In een paar regels de geschiedenis: Op 15 juli 1935 werd een bijkantoor geïnstalleerd in de Vredehofstraat in Kralingen. Dit kantoor kreeg de naam “Rotterdam-Oost”.


Afb. 1. Het stempel
ROTTERDAM-OOST

In dit bijkantoor werd het publiek in staat gesteld gebruik te maken van de telefoon en de telegraaf. We kunnen zeggen: dit was een echt postkantoor van de PTT. Helaas werd het kantoor bij het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 verwoest en brandde volledig af.


Afb. 2. Krantenbericht van 25 mei 1940

Op de hoek van de Lusthofstraat en de Voorschotenlaan in Kralingen konden de mensen gebruik maken van een rijdend postkantoor. Dit was een bus (afb. 3) die als zodanig de functie van postkantoor kreeg. Na één week werd dit kantoor weer opgeheven en werd als nieuwe locatie gekozen voor de Gereformeerde kerk aan de Avenue Concordia. (afb. 4 en 5) Dit kantoor werd op 31 mei 1940 geïnstalleerd en in gebruik genomen. Vanaf die datum werd de bus (het rijdend postkantoor) gebruikt als vervanger voor het afgebrande bijkantoor “Rotterdam-van Alkemade-straat”.


Afb. 3. Een bus die tijdelijk dienst deed
als rijdend postkantoor
Afb. 4. Het gebouw van de Gereformeerde kerk
aan de Avenue Concordia
Afb. 5. Het postkantoor in de
Gereformeerde kerk

Post naar Duitsland werd verzonden vanuit Rotterdam-Oost. Als frankering gold het Nederlandse posttarief. (afb. 6) In een brief vraagt Marianne Loendersloot uit Kralingen of er iets bekend is omtrent haar man die in Duitsland verblijft. (afb. 7).


Afb. 6. Frankering volgens het Nederlands posttarief
Afb. 7. In een brief worden inlichtingen gevraagd

Omstreeks 1952 werd het postkantoor verplaatst naar een pand op de hoek van de Concordiastraat en de Avenue Concordia (afb. 8).


Afb. 8. Het pand op de hoek van de Concordiastraat
en de Avenue Concordia
Afb. 9. Het nieuwe kantoor van dichtbij gezien

Op afbeelding 8 is aan de rechterkant Avenue Concondia 30 te zien. Een dame in witte kleding staat op het punt om naar binnen te gaan. Op afbeelding 9 zien we het gebouw van dichtbij. De naam van het kantoor, “Rotterdam-Oost” is tot 1973 in gebruik geweest.


Afb. 10. Een aangetekenden brief uit 1954
naar Frankrijk, afgestempeld op het
kantoor “Rotterdam-Oost”
Afb. 11. Het nieuwe type kantoorstempel,
zoals werd gebruikt vanaf 1963
Afb. 12. In 2011 werd het kantoor, na een overval, door de ME ontzet

In 2012 werd het kantoor officieel gesloten.

Erling BergerCentrum Philatelisten Vereniging Groningen Emmastraat 5
9722 EW Groningen
Tel: 050 - 525 96 10 info@philatelist.nl