Kopstaande opdruk Zwitserland?

Kopstaande opdruk Zwitserland?

En van de bestuursleden toonde me een zeer opmerkelijke zegel van Zwitserland uit het jaar 2005.

Afgebeeld is een vrij vage kaart van zuidelijk Afrika met rechts het eiland Madagaskar, een wat merkwaardige onderwerpkeuze voor een Zwitserse zegel.

Het gaat echter veel verder: nog vreemder is dat het gehele zegelbeeld op zijn kop staat, tenminste als we er van uitgaan dat het drukkersmerk en het jaartal in de marge onderaan de postzegel staan.

Daar staat duidelijk vermeld: Stephan Eicher (de ontwerper), 2005 (het jaar van uitgifte) en Cartor (de drukkerij).

De landsnaam HELVETIA is duidelijk later op het zegelbeeld gedrukt en doet heel amateuristisch aan (geen scherpe letters, onregelmatige druk, ongelijkmatige kleur). Bovendien staat de waarde-aanduiding 58 weer op zijn kop ten opzichte van de landsnaam maar wel weer correct t.o.v. de tekst in de marge.

Kortom: ik kon me niet aan de gedachte onttrekken dat we hier te maken hebben met een stukje maakwerk van deze of gene creatieve geest die er aardigheid aan heeft gehad ons filatelisten op een verkeerd spoor te zetten.

Zuid Afrika
De Matterhorn

Enige naspeuringen in de Michel Rundschau brachten de oplossing van dit vraagstuk. De kun-stenaar Stephan Eicher is inderdaad een creatieve geest die erin slaagde me op een dwaalspoor te zetten. Wat hij wilde was dit: laten zien hoe Europa ontstaan is uit het Afrikaanse continentale plat. Daarvoor koos hij een kaart van zuidelijk Afrika, zette die op zijn kop en wat kwam er tevoorschijn.....?

De Matterhorn, Zwitserlands bekendste Alpentop! De overeenkomst in vorm van deze berg en de kaart van zuidelijk Afrika is inderdaad opmerkelijk. Zo legt Eicher door middel van deze associatie de verbinding tussen het ontstaan van Europa en Afrika uit hetzelfde continentale plat.

Hij zet dus doelbewust de kijker eerst op het verkeerde been om hem na enig denkwerk (en wat hulp van de Michel Rundschau) de oplossing aan te reiken. Een niet voor de hand liggende maar wel zeer creatieve oplossing!

John TolsmaCentrum Philatelisten Vereniging Groningen Emmastraat 5
9722 EW Groningen
Tel: 050 - 525 96 10 info@philatelist.nl