De Grunopost is het Verenigingsblad van de Philatelisten Vereniging Groningen

De Grunopost is het Verenigingsblad van de Philatelisten Vereniging Groningen.

Leden ontvangen vijfmaal per jaar ons verenigingsblad de Grunopost. In de Grunopost treft u naast informatie voor leden en een agenda diverse interessante artikelen aan. Om een indruk van de Grunopost te krijgen kunt u online het artikel "Noord-Nederlandse plaatsen waar VOORAFSTEMPELING plaatsvond: Bergum (Fr.)" lezen!

Redactie:D.R. v.d. Heide, G.D. v.d. Molen
Medewerkers:G.D. v.d. Molen, D.R. v.d. Heide
Opmaak:G.D. v.d. Molen
Centrum Philatelisten Vereniging Groningen Emmastraat 5
9722 EW Groningen
Tel: 050 - 525 96 10 info@philatelist.nl