Philatelisten Vereniging Groningen contact-gegevens
Centrum Philatelisten Vereniging Groningen
Emmastraat 5, 9722 EW Groningen
Tel: 050 - 525 96 10
Openingstijden
woensdag van 10.00 - 16.00 en zaterdag van 10.00 - 12.30 uur.
Voorzitter :     E.W. Flentge
Secretaris :     G. Visser
Penningmeester :     A. Weening
Ledenadministratie :     J.B. Steur
Service :     J.H. Kramer
Grunopost :     D.R. v.d. Heide
Veilingen :     A. Weening
H.R. Reus
Rondzendingen :     H. Reus
Vragen en/of opmerkingen over de website: info@philatelist.nl.