Louis Braille, de bedenker van het huidige blindenschrift

Louis Braille, de bedenker van het huidige blindenschrift

Louis Braille werd op 4 januari 1809 geboren in Coupvray, een plaats bij Parijs. Hij was de ontwerper van het huidige brailleschrift, een lees- en schrijfsysteem voor blinden dat nu nog steeds wordt gebruikt. Zelf was hij op driejarige leeftijd blind geworden toen hij zichzelf per ongeluk met een priem in een oog stak. De hierdoor ontstane infectie veroorzaakte ook blindheid in zijn andere oog.


Afb. 1: Louis Braille
Afb. 2: Louis Braille
Afb. 3: Louis Braille, zijn naam in brailleschrift
Afb. 4: Louis Braille, zijn naam in brailleschrift
in een andere versieAfb. 5: Postzegels m.b.t. Louis Braille

Maar mag Braille worden gezien als de ontwerper van het blindenschrift? Charles Barbier de la Serre, die werd geboren in Valenciennes op 18 mei 1767, was een Franse legerkapitein die gespecialiseerd was in cryptografie en stenografie. Op verzoek van Napoleon ontwikkelde hij een zogeheten nachtschrift ("Ecriture Nocturne") op basis van het voelen met de vingertoppen, om militaire boodschappen door te kunnen geven die ’s nachts op het slagveld zonder geluid of licht gelezen zouden kunnen worden. Dat systeem bestond uit puntjes die vanaf de achterkant in papier geprikt konden worden en vanaf de voorkant gelezen konden worden. De puntjes van elke letter of lettercombinatie stonden in een matrix van 2 bij 6 puntjes. Het nachtschrift werd echter geen succes omdat het erg moeilijk bleek het te ontcijferen. Op verzoek van de Académie des sciences gaf hij in 1821 een presentatie van zijn systeem op een school voor blinden. De inmiddels elfjarige Louis Braille was één van de aanwezigen.


Afb. 6: Charles Barbier de la Serre
Afb. 7: Alfabet van Charles Barbier de la Serre

Toen Braille vijftien jaar oud was, kwam hij met een eerste opzet voor een blindenschrift en in 1829, op zijn twintigste, had hij het volledig ontwikkeld tot een bruikbare methode. Hij had het twaalfpuntssysteem vervangen door een minder ingewikkeld zespuntssysteem en er een bepaalde logica in aangebracht waardoor behalve letters en hoofdletters ook leestekens, cijfers, tweeklanken en andere aanduidingen gebruikt konden worden.


Afb. 8: Speciale kaart met op de achterzijde het
brailleschrift en de beroepsmogelijkheden voor blinden
Afb. 9: achterzijde van de kaart
Afb. 10: overzicht braillesysteem

Erkenning
Zijn medeleerlingen begonnen het meteen te gebruiken, maar pas in 1854, twee jaar na zijn dood op 6 januari 1852, werd het brailleschrift officieel door het Instituut erkend als volwaardige lees- en schrijftaal voor blinden. Nog altijd wordt het wereldwijd door en voor blinden toegepast.


Afb. 11: Voorbeeld van muzieknoten in braille

Later werd ook een brailleschrift voor muziek, wiskunde en tekstverwerking op de computer ontwikkeld. Ook bestaat er voor geoefende braillelezers een soort stenografie in braille, het z.g. 'Kortschrift in graden'.

Gerrit van der MolenCentrum Philatelisten Vereniging Groningen Emmastraat 5
9722 EW Groningen
Tel: 050 - 525 96 10 info@philatelist.nl