Philatelisten Vereniging Groningen Agenda
Centrum Philatelisten Vereniging Groningen
Emmastraat 5, 9722 EW Groningen, Tel: 050 - 525 96 10
Openingstijden
woensdag van 10.00 - 16.00 en zaterdag van 10.00 - 12.30 uur.
De ledenavonden vinden plaats in
B.S.V. Selwerd, Elzenlaan 72, 9741 NG Groningen
Aanvang vergadering 20.00 uur. Ruilen vanaf 19.00 uur.

De veilingen vinden plaats in de achterzaal van het verenigingsgebouw. Bezichtiging van de kavels is mogelijk op de woensdag voorafgaande aan de veiling tussen 10.00 uur - 15.00 uur en op de veilingdag zelf van 10.00 uur - 13.15 uur, waarna aansluitend de veiling zal plaatsvinden om 13.30 uur.
26 september
19.00 uur
Ledenavond Phil. Ver. Groningen
24 oktober
19.00 uur
Ledenavond Phil. Ver. Groningen
28 november
19.00 uur
Ledenavond Phil. Ver. Groningen
19 december
19.00 uur
Ledenavond Phil. Ver. Groningen